Psychoterapia indywidualna i grupowa

Psycholog i psychoterapeutka

Dlaczego psychoterapia?

Udział w terapii sprzyja:

 • większej świadomości na temat swoich stanów emocjonalnych (rozpoznawania ich,
  nazywania i komunikowania)
 • większej akceptacji, poczuciu sprawczości i autentyczności
 • lepszemu rozumieniu innych, ich sfery emocjonalnej, motywów i ograniczeń
 • doświadczaniu większej satysfakcji w relacjach
 • realizacji realnych celów życiowych w oparciu o swój potencjał
 • radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi
 • większej odporności za zranienie, uczucia odrzucenia, poczucie winy czy wstydy
 • zmniejszaniu objawów lękowych, depresyjnych, somatycznych

Komu pomagam?

Pomagam osobom dorosłym:

 • doświadczającym trudności w relacjach
 • odczuwających pustkę, bezradność, brak satysfakcji
 • przeżywającym stratę
 • z problemami w sferze emocjonalnej
 • z diagnozą zaburzeń afektywnych i lękowych
 • z zaburzeniami osobowości
 • z zaburzeniami psychosomatycznymi
Scroll to Top
× Whatsapp